Łukasz Brudzyński
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Kancelaria Komornicza nr XXIII w Toruniu


Kancelaria

W ramach postępowania egzekucyjnego kancelaria posiada dostęp do następujących systemów informatycznych:

EPU (e-sąd)

 Systemu obsługi elektronicznych wniosków egzekucyjnych
ID systemu EPU: 2752

EKW – Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych

Systemu umożliwiającego wyszukiwanie i zajmowanie nieruchomości

OGNIVO 2

Systemu umożliwiającego wyszukiwanie i zajmowanie rachunków bankowych

PUE

Systemu umożliwiającego elektroniczne przesyłanie wniosków do ZUS – EKS

ePUAP

Systemu elektronicznej  komunikacji z jednostkami administracji publicznej
ePUAP: KS_Lukasz_Brudzynski

CEIDG

Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

Komornik w każdej sprawie egzekucyjnej osobiście podejmuje czynności terenowe.