Łukasz Brudzyński
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Kancelaria Komornicza nr XXIII w Toruniu

Obszar Działania

Obszar właściwości Sądu Rejonowego, przy którym działa Komornik Sądowy:

MIASTA

 • Toruń
 • Chełmża

GMINY

 • Chełmża
 • Lubicz
 • Łysomice
 • Łubianka
 • Obrowo
 • Wielka Nieszawka
 • Zławieś Wielka

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Łukasz Brudzyński działa na obszarze rewiru Sądu Rejonowego w Toruniu.
Wierzyciel ma prawo wyboru Komornika Sądowego Łukasz Brudzyńskiego na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w związku ze spełnieniem przez kancelarię wymogów zawartych w art. 10  ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych) z wyjątkiem spraw:

 1. o egzekucję z nieruchomości;
 2. o wydanie nieruchomości;
 3. o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
 4. o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
 5. w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel dokonując wyboru komornika, wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji dołącza pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru

Zasięg Terytorialny Apelacji Gdańskiej

 • Okręg Sądowy Gdański
 • Okręg Sądowy Słupski
 • Okręg Sądowy Elbląski
 • Okręg Sądowy Toruński
 • Okręg Sądowy Włocławski
 • Okręg Sądowy Bydgoski

Licytacje